CÁP MẠNG | DO CHOI LAPTOP | CHUOT KHONG DAY | THIET BI WIFI | TIVI BOX | TAI NGHE - Công ty TNHH Máy Tính Việt Trung http://www.maytinhviettrung.vn Cty Máy Tính Việt Trung cung cấp Cáp Mạng, đồ chơi laptop, chuột không dây, thiết bị wifi, Tivi box, Tai nghe với chất lượng ổn định và giá thành cạnh tranh nhất maytinhviettrung.vn en-us CÁP MẠNG | DO CHOI LAPTOP | CHUOT KHONG DAY | THIET BI WIFI | TIVI BOX | TAI NGHE - Công ty TNHH Máy Tính Việt Trung RSS Feed Generator Cáp HDMI to HDMI 10 mét http://www.maytinhviettrung.vn/phu_kien_hd/cap-hdmi-to-hdmi-10-met/ Fri, 19 Jul, 2019 15:17:19 PM <p>C&aacute;p HDMI to HDMI 10 m&eacute;t cho ph&eacute;p truyền dễ d&agrave;ng c&aacute;c t&iacute;n hiệu h&igrave;nh ảnh chất lượng cao v&agrave; &acirc;m thanh số tới TV hoặc bộ thu ph&aacute;t c&oacute; hỗ trợ HDMI chỉ với 1 c&aacute;p duy nhất.</p> Cáp HDMI to HDMI 5 mét http://www.maytinhviettrung.vn/phu_kien_hd/cap-hdmi-to-hdmi-met-539/ Fri, 19 Jul, 2019 15:17:19 PM <p>C&aacute;p HDMI to HDMI 5 m&eacute;t Chuyển từ cổng HDMI sang HDMI, HDMI cho ph&eacute;p truyền dễ d&agrave;ng c&aacute;c t&iacute;n hiệu h&igrave;nh ảnh chất lượng cao v&agrave; &acirc;m thanh số tới TV hoặc bộ thu ph&aacute;t c&oacute; hỗ trợ HDMI ch HDMI to Component RCA Video http://www.maytinhviettrung.vn/phu_kien_hd/hdmi-to-component-rca-video/ Fri, 19 Jul, 2019 15:17:19 PM <p>HDMI TO COMPONENT RCA VIDEO l&agrave; một chuẩn kết nối multimedia HD giờ đ&acirc;y đ&atilde; trở n&ecirc;n quen thuộc, N&oacute; cho ph&eacute;p c&ugrave;ng l&uacute;c c&oacute; thể truyền t&iacute;n hiệu h&igrave;nh ảnh v&agrave; &acirc;m thanh.</p>